تبلیغات

تبلیغات

احساس زندگی زیبا

مجموعه : فرهنگ و هنر
احساس زندگی زیبا
 
احساس پشیمانی همیشگی از گذشته‌ها و احساس نگرانی از اتفاقات احتمالی آینده از مخرب‌ترین احساسات منفی به شمار می‌آید. سطح انتظار شما از زندگی راز دستیابی به سلامت روحی است‌. اگر آرزومند شادی‌، تندرستی و آرامش خاطر هستید، ذهن خود را به آن سمت متوجه كنید تا با نیروی حاصل از آن فكر زیبا، مردم‌، اتفاقات و اوضاع و شرایط مناسب را برای تجلی این نیكویی‌ها به خدمت خود دعوت كنید. كسانی كه به قضاوت اطرافیان گوش می‌دهند از این حقیقت غافلند كه با صرف نیروی خود در این زمینه‌، خودشان را از آرامش و صفای روح محروم می‌كنند. هر كس به دیگری زیان برساند، و یا ضربه‌ای به كسی بزند بیشترین زیان را خودش خواهد دید چرا كه هر كس در دادگاه عدل الهی در برابر اعمال ناروای خودش مسؤول است‌. از طرفی دیگر آرامش روحی خود را نیز از دست می‌دهد و تمام موانعی را كه در برابر دیدگانش به وجود آورده است باعث می‌شود كه افق‌های روشن آینده را خوب نبیند. احساس رشد در بین انسانها و سایر موجودات فرق بین مُرده و زنده است‌. پس همیشه زنده باشید و احساس سرزندگی و نشاط را در اطراف خود پخش كنید و قبل از مرگ خود نمیرید. از مهمترین كارهایی كه به عنوان یك فرد بالغ می‌توانید انجام دهید، بازگشت گاه به گاه به دوران شاد و پرانرژی كودكی است‌. در درون همة ما گنجینة بیكرانی از عشق و شادمانی و نعمت وجود دارد كه می‌تواند آنچه را كه در آرزوی آنیم برایمان فراهم كند. هرگاه خود را مسؤول تصمیمات خود بدانید از هر جهت اختیار دنیای خود را به دست گرفته‌اید. شما همیشه با خویشتن خویش تنهایید. اما تنها زمانی خود را بی‌كس و غریب احساس می‌كنید كه خودتان را دوست نداشته باشید. عشق شما در قلبتان لانه دارد. این عشق از آن شماست‌. شما می‌توانید خود را از عشق و محبت لبریز كنید و دلپذیرترین و رضایت‌بخش‌ترین احساسات را در دل پرورش دهید. هنگامی كه شاد و مثبت و با حوصله هستید واكنش‌های شیمیایی بدن شما با زمانی كه مضطرب و منفی و هراسانید به كلی فرق دارد، نحوه تفكر شما نیز به طرز چشمگیری بر ترشح غدد بدن تأثیر دارد و بر روی جسم‌تان نیز مؤثر است‌. در باطن انسان معجزه‌هایی وصف‌ ناپذیر نهفته است‌. برای این كه شگفتی‌های دلخواه خود را در زندگی بیافرینید باید در نهفته‌ ترین عمق وجود خود به سراغ این طلاهای ناب رفته و آنها را از معدن‌های پر رمز و رازشان استخراج كنید. موفقیت و شادمانی هر كسی در زندگی كاملاً تابع فرصت‌ها و امكاناتی نیست كه در دسترس ماست‌، بلكه متكی به باورهایی است كه در اعماق وجود ماست و ما به آن اعتقاد داریم‌. اگر كارها بر وفق مرادتان نیست از خود بپرسید چه كرده‌ام كه با چنین سختی هایی روبه‌رو شده‌ام‌؟ چگونه باید خودم را از این تنگنا نجات دهم‌؟ هر رویدادی كه در زندگی با آن روبه‌رو می‌شویم پیش نیاز دست یافتن به مرحله بعدی زندگی و نشان دهنده رشد است‌، پس خسته نشوید و مبارزه كنید. محدودیت‌های ما منحصر به جسم ماست‌. در دنیای اندیشه و ذهن ما مانع و محدودیتی وجود ندارد. تمام اشیأ، اموال و امكانات زندگی عطایای هستی برای خدمت به شماست نه برای آن كه شما در خدمت آنها باشید.

راه زندگی

تبلیغات