تبلیغات

تبلیغات

استفاده از صندلهاو دمپایی های ابری كمر درد به همراه دارد

مجموعه : پزشکی و سلامت

پوشیدن بیش از حد دمپایی های ابری و راحتی باعث كمر درد مزمن خواهد شد . پوشیدن صندل و دمپایی های تابستانه می توانند برای سلامتی انسان مضراتی داشته باشند بر اساس تحقیقات جدید استفاده بیش از حد از این دمپایی ها باعث كمردرد مزمن خواهد شد پوشیدن بیش از حد دمپایی های تابستانه باعث كمر درد مزمن خواهد شد .

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات