تبلیغات

تبلیغات

برای من ……

مجموعه : فرهنگ و هنر
برای من ……
 
برای من ……

برای من ، تو مثل یک خیال خوب
        شبیه آرامش عشق ، غرور یک عبادتی !!!

 برای من همیشه تو ، از آسمان رسیده ای
              زلال و آبی و رها ، به رنگ پاک ابرها ،

که از خدای آسمان ،
                 به قلب من ،
                          نشسته ای !!!

برای من ،  تو حس خوب بودنی ،
                                پر از طنین امن عشق ،
                                              خود مقدس منی !!!

برای من ، تو مثل یک نیایشی ،
                                 عمیق و آبی و شریف
                                             وسیع و سبز و سربلند
که می رسانیم به اوج ،
       که می نشانیم به نور ،
                        و می سپاریم
                                   به عشق ….

                                               فریماه
                                                   بهار 89
 

تبلیغات