تبلیغات

تبلیغات

من از برای تو هستم، تو هم برای منی

مجموعه : فرهنگ و هنر
من از برای تو هستم، تو هم برای منی

تو مثل لحظه با عشق آشنا شدنی

تو قلب نازک آیینه را نمی­ شکنی

نه در خیال، که در شیوه شعر مانندی

نه در کنار، که در پرده­ های جان و تنی

حضور خاطره­ ای، لطف کودک­ هایی

بهار عاطفه ­ای، مثل دوست داشتنی

میان خنده دریاچه، اشک مهتابی

میان گریه باران، تبسم چمنی

در آستانه سبز دعا، به وقت قنوت

اگرچه روی زمین هستی، آسمان وطنی

خوشا نگاه تو آن آبشار روحانی

اگر ز روی محبت به من نظر فکنی

سزای دوست، کلام محبت ­آمیز است

من از برای تو هستم، تو هم برای منی

 

تبلیغات