تبلیغات

تبلیغات

خواهم آمد

مجموعه : فرهنگ و هنر
خواهم آمد
خواهم آمد

روزی خواهم آمد ، و پیامی خواهم آورد


در رگ ها ، نور خواهم ریخت


و صدا خواهم در داد


ای سبدهاتان پر خواب


سیب آوردم ، سیب سرخ خورشید


………………..


خواهم آمد سر هر دیواری ، میخكی خواهم كاشت


.پای هر پنجره ای ، شعری خواهم خواند


هر كلاغی را ، كاجی خواهم داد


مار را خواهم گفت : چه شكوهی دارد غوك


آشتی خواهم داد


آشنا خواهم كرد


راه خواهم رفت


نور خواهم خورد


دوست خواهم داشت


دوست خواهم داشت


……

 

سهراب سپهری
 

تبلیغات