تبلیغات

تبلیغات

استفاده از مغزهای سیلیکنی برای درک تواناییهای شناختی انسان

مجموعه : پزشکی و سلامت

استفاده از تراشه های رایانه ای برای شبیه سازی فعالیت های مغزی به درک بیشتر دانشمندان از توانایی های شناختی انسان منجر خواهد شد.
محققان آزمایشگاه پروفسور کابن بوهن از دانشگاه استنفورد و رئیس آزمایشگاه علوم عصبی این دانشگاه که خالق این مغزهای سیلیکنی هستند، از یک برد مداری واحد، مجهز به نوعی خاص از تراشه ها برای تجزیه و تحلیل دقیق فعل و انفعالات مغزی استفاده کرده اند.
ترانزیستورهای فعلی که در تراشه ها به کار می روند، با هدف دستیابی به حداکثر سرعت پردازش مورد استفاده قرار می گیرند، اما خوشه های فوق العاده کوچک میکروپردازشگرها در این فناوری نوین با هدف تقلید ویژگی های الکتریکی نورون های مغزی در انسان به کار رفته اند.
بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، این ترانزیستورها رفتارهایی مطابق سلول ها در شبکیه، حلزون گوش یا حتی منطقه هیپوکامپوس مغز دارند.

تلاش این دانشمندان بخشی از تلاش رو به گسترش دانشمندان و مهندسان در سراسر جهان برای استفاده از نوعی فرآیند است که آنها آن را آ«دگردیسی نورونیآ» می نامند و در نظر دارند تا با استفاده از آن مدارهای الکترونیکی پیچیده را برای مدل سازی رفتار مدارهای نورونی در مغز بسازند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات