تبلیغات

تبلیغات

اسکولیوز

مجموعه : پزشکی و سلامت

اگر در یک فرد سالم از روبرو یا پشت به ستون مهره ها نگاه کنید به صورت یک خط راست دیده میشود . در بیماری اسکولیوز ستون مهره ها به راست یا چپ انحراف و خمیدگی پیدا می کنداست. در اثر این بیماری، یک شانه بالاتر از شانه قرار می گیرد و ممکن است از پشت دنده های یک طرف برآمده تر از طرف دیگر گردد ویا قفسه سینه تغییر شکل پیدا کند. این بیماری که بیشتر در دختران نوجوان پدید می آید علل مختلفی دارد که شایعترین آن اسکولیوز ناشناخته (idiopathic Scoliosis) می باشد. درمان : درمان این بیماری به دو روش میباشد : درمان جراحی و درمان غیر جراحی که درمان غیر جراحی شامل فیزیوتراپی و بریس میباشد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات