تبلیغات

تبلیغات

زیبایی در سادگی ست

مجموعه : فرهنگ و هنر
زیبایی در سادگی ست
زیبایی در سادگی‌ست

«زیبایی در سادگی‌ست». لحظه‌ای چشمانتان را ببندید و به یک تصنیف و یا یک نغمه زیبا که یک بار شنیدید و از آن سرمست شدید، فکر کنید. بعد آن را زیر لب زمزمه کنید و اگر ساز می‌زنید آهسته جمله جمله آن را بنوازید. می‌بینید که سّر کار -چنانچه پاره‌ای گمان کرده‌اند- در نمایش‌های سریع تکنیکی و آرایش‌های متکلّفانه نیست. ملودی‌های زیبا و آسمانی ساده‌اند و پاکیزه از زنگارهای متزوّرانه. درست مانند آسمان و یا دریا که در نهایت صافی و سادگی زیبا هستند.

به قسمت‌هایی از بداهه‌نوازی «نوا» با سه‌تار حقیر و کمانچه «سینا جهان آبادی» گوش کنید.

سید امیر حسین سام

تبلیغات