تبلیغات

تبلیغات

آسیب گوش خارجی

مجموعه : پزشکی و سلامت

آسیب به دو قسمت قابل رویت گوش میباشد كه گاهی منجر به تغییر شكل آن میشود.

نحوه زندگی: ورزشهایی كه در آنها برخورد فیزیكی وجود دارند كه عامل خطر است.


سن، جنس و ژنتیك: عوامل قابل توجهی نیستند.

اگر قسمت قابل رویت گوش خارجی آسیب ببیند، ممكن است خون بین پوست گوش و غضروف زیر آن جمع شود و منجر به درد و تورم شود. خون جمع شده (هماتوم) ممكن است خونرسانی غضروف را مختلف كرده، باعث تخریب آن شده و بتدریج بوسیله بافت جوشگاهی جایگزین شود. نتیجه صدمه شدید و مكرر، گوش گل كلمی است. تغییر شكلی كه در بوكسورها و ورزشكاران دیگر رخ می دهد.
شما می توانید ناراحتی ناشی از آسیب دیدگی گوش را با استفاده از كیسه یخ، كاهش دهید. اگر گوش شدیداً متورم است بایستی با پزشكتان مشورت كنید. پزشك ممكن است هماتوم را تحت بی حسی موضعی تخلیه كند و یا از یك بانداژ فشاری برای كاهش تورم استفاده كند. ممكن است جراحی پلاستیك برای اصلاح تغییر شكل گوش لازم باشد. هنگام انجام ورزشهایی كه در آنها برخورد وجود دارد. برای محافظت گوش هایتان كلاه ایمنی بپوشید.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات