تبلیغات

تبلیغات

آزمایشها و معاینات پستان

مجموعه : پزشکی و سلامت

هرگاه شما با مشكلی در پستانتان مواجه شدید، اولین و بهترین كسی كه می توانید در مورد آن با او مشورت نمایید، پزشك می باشد. در چنین مواردی پزشك با انجام معاینات و آزمایشهایی خواهد فهمید كه مشكل شما چه چیزی می باشد و در صورت نیاز، اقدام به درمان آن خواهد نمود. به غیر از معایناتی كه خود پزشك انجام خواهد داد، شما را ممكن است برای انجام ماموگرافی، سونوگرافی و یا آزمایشهای با استفاده از سوزن های باریك به مراكز خاصی ارجاع دهد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات