تبلیغات

تبلیغات

آبله مرغان

مجموعه : پزشکی و سلامت

آبله مُرغان از بیماری های خفیف و بسیار واگیردار است. این بیماری که در کودکان شایع تر است توسط ویروس هرپس زوستر ایجاد می شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات