تبلیغات

تبلیغات

آسیبهای ناشی از تزریقات Needlestick injury

مجموعه : پزشکی و سلامت

سوراخ شدن تصادفی پوست توسط یك سوزن تزریق استفاده شده، میباشد.

نحوه زندگی: كار كردن در مراكز بهداشت و دیدار از نواحی تفریحی عمومی یك عامل خطر است.

سن، جنس وژنتیك: عوامل خطر مهمی نیستند.

هر چند یك سوراخ شدگی جزئی پوست توسط یك سوزن تزریق مصرف شده، ممكن است باعث درد یا خونریزی كمی شود، اما این ضایعه احتمال دارد یك خطر جدی برای سلامتی شما، به حساب می آید. هر ضایعه ناشی از فرو رفتن سوزن نیازمند رسیدگی و بررسی است. زیرا این خطر مطرح است كه سوزن ناقل ارگانیسمهایی همچون HIV – ویروس مولد بیماری ایدز- یا ویروس هپاتیت B باشد.
این ضایعات ممكن است گاهی در بین كاركنان بیمارستان رخ دهد. همچنین افرادی كه مكرراً
از مكانهای عمومی مثل پاركها یا ساحلهای تفریحی، دیدن می كنند، ممكن است به دلیل سوزنهایی كه توسط معتادان وریدی در این
مكانهای دورانداخته شده، در معرض خطر باشند.
در صورت وقوع چنین ضایعه ای، زخم را با آب و صابون بشویید و در اولین فرصت به پزشكتان مراجعه نمایید. در صورت امكان، سوزن را با خود ببرید، زیرا پزشك ممكن است بتواند حضور ویروسهای موجود در خون را كه در سوزن باقی مانده، بررسی كند.
بسته به شرایط آسیب، ممكن است نیاز به انجام آزمایشات خونی داشته باشید تا معلوم شود كه آیا قبلاً نسبت به هپاتیت B ایمنی داشته اید یا آیا از نظر HIV مثبت هستید. اگر یك دوره واكسیناسیون بلافاصله شروع شود، معمولاً می توان از هپاتیت B جلوگیری نمود. همچنین احتمال دارد كه پزشك درمان با داروهای ضد ویروسی را جهت كاهش شانس عفونت HIV، پیشنهاد كند. آ‍زمایشات خونی، معمولاً سه ماه بعد دوباره انجام می گیرند و ممكن است تا 12 ماه در فواصل 3 ماهه تكرار شوند. این آزمایشات مشخص خواهد نمود كه آیا شما عاری از عفونت هستید یا خیر.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات