تبلیغات

تبلیغات

ایران به نامه گروه وین پاسخ داد

مجموعه : مجله خبری
ایران به نامه گروه وین پاسخ داد
 
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس، همزمان با برگزاری چهاردهمین اجلاس سران گروه 15 در جمهوری اسلامی ایران (27 اردبیهشت) بیانیه‌ای با 10 بند بین وزرای خارجه ایران، تركیه و برزیل به امضا رسید كه به بیانیه تهران شهرت یافت.
وزرای خارجه سه كشور ایران، برزیل و تركیه در این بیانیه تصریح كردند؛
1- ما بر تعهد به معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مواد مرتبط با آن تأكید و حقوق تمامی اعضا از جمله حقوق جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح‌آمیز و بدون تبعیض در تحقیق، توسعه، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای (همچنین چرخه سوخت هسته‌ای شامل فعالیت‌های غنی سازی) را یادآوری می‌كنیم.
2- اعتقاد راسخ خود را بیان می‌كنیم كه اكنون فرصتی به دست آمده تا روندی رو به جلو در فضایی مثبت، سازنده و غیرتقابلی شروع تا به دوره‌ای از تعامل و همكاری رهنمون شود.
3- ما معتقدیم كه تبادل سوخت هسته‌ای بستری برای شروع همكاری در عرصه‌های مختلف به خصوص همكاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای شامل ساخت نیروگاه هسته‌ای و رآكتورهای تحقیقاتی است.
4- بر اساس این نكات، تبادل سوخت هسته‌ای، حركتی سازنده، رو به جلو و نقطه شروعی برای همكاری بین ملت‌ها است. چنین حركتی باید به تعامل مثبت و همكاری در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای هدایت شود و از هرگونه تقابل اعم از اقدامات، رفتار و یا بیانیه‌های تهدیدآمیزی كه به حقوق و تعهدات هسته‌ای ایران بر اساس معاهده‌ NPT لطمه می‌زند، اجنتاب و همكاری هسته‌ای جایگزین آنها شود.
5- بر اساس مفاد فوق، در راستای تسهیل همكاری هسته‌ای ذكر شده، جمهوری اسلامی ایران بر امانت‌گذاری 1200 كیلوگرم اورانیوم كم غنی شده LEU در تركیه موافقت می‌كند. این مواد LEU در مالكیت ایران در تركیه قرار خواهد داشت. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امكان نظارت بر نگهداری ایمن از این مواد را در تركیه خواهند داشت.
6- ایران موافقت خود را با موارد فوق به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ظرف 7 روز پس از این بیانیه و از طریق كانال‌های رسمی اعلام می‌كند. متناسب با دریافت پاسخ مثبت گروه وین (روسیه، آمریكا و فرانسه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) جزئیات بیشتر تبادل سوخت از طریق یك توافقنامه مكتوب و سازوكارهای مناسب بین جمهوری اسلامی ایران و گروه وین كه به طور مشخص خود را متعهد به تحویل 120 كیلوگرم سوخت لازم برای رآكتور تحقیقاتی تهران كرده‌اند به تفصیل بیان خواهد شد.
7- از زمانی كه گروه وین تعهد خود را به شرایط و مفاد این بیانیه اعلام كند، طرفین خود را به اجرای تعهدات بیانیه مندرج در بند 6 ملزم می‌كنند. جمهوری اسلامی ایران پس از توافقنامه بند 6 برای به امانت گذاشتن مواد با غنای كم (1200 كیلوگرم) آمادگی خود را ظرف یك ماه اعلام ‌خواهد كرد. گروه وین نیز مطابق این توافقنامه در طول یك سال 120 كیلوگرم مواد مورد نیاز رآكتور تحقیقاتی تهران را به ایران تحویل می‌دهد.
8- در صورتی كه مفاد این بیانیه مورد توجه و احترام قرار نگیرد، تركیه حسب درخواست ایران، LEU (اورانیوم كمتر غنی شده) را بدون هیچ گونه شرطی و به سرعت به ایران برگشت می‌دهد.
9- تركیه و برزیل از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تداوم گفت‌وگوها با گروه 1+5 در هر مكان از جمله تركیه و برزیل درباره نگرانی‌های مشترك بر مبنای تعهدات دسته جمعی براساس مشتركات دو بسته پیشنهادی استقبال می‌كنند.
10- تركیه و برزیل از رویكرد سازنده جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوق هسته‌ای كشورهای عضو NPT و پایبندی آن به این معاهده قدردانی كردند. متقابلاً جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های سازنده كشورهای دوست، تركیه و برزیل، در ایجاد فضای همكاری و حمایت از حقوق هسته‌ای ایران تشكر كرد.
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سوم خرداد رسماً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از بیانیه تهران مطلع كرد.
نامه اعلام آمادگی ایران درباره تبادل سوخت كه یكی از بندهای این بیانیه می‌باشد، به امضای علی اكبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی توسط نفر دوم نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل آژانس شد.
در این نامه تامین سوخت رآكتور تحقیقاتی تهران از جمله مواردی عنوان شده كه در چارچوب وظایف آژانس قرار دارد و اعلام شد: متاسفانه علی‌رغم گذشت حدود یك سال از ارسال نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (12 خرداد 1388) به آژانس برای دریافت سوخت رآكتور تهران كه دارای مصارف دارویی و ارائه خدمات پزشكی به حدود یك میلیون نفر است سوخت مزبور به ایران تحویل نشد.
آژانس نیز این نامه را برای آمریكا، روسیه و فرانسه ارسال كرد و این سه كشور دقیقا 19 خردادماه در روزی كه قطعنامه چهارم علیه ایران به تصویب رسید به بیانیه تهران پاسخ دادند.
در پی ارسال نامه‌ ایران به گروه وین «یوكیا آمانو» مدیركل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 19 خردادماه و پیش از صدور قطعنامه چهارم علیه ایران به شورای حكام اطلاع داد كه نامه‌هایی از دولت‌های فرانسه، فدراسیون روسیه و آمریكا در خصوص مفاد سوخت هسته‌ای برای رآكتور تحقیقاتی تهران و در پاسخ به بیانیه تهران دریافت كرده است.
ایران بعد از دریافت نامه‌های گروه وین اعلام كرد، پس از بررسی پاسخ آنها را خواهد داد كه این نامه امروز دوشنبه از سوی علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس به یوكیا آمانو مدیركل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل شد.
پاسخ به این سؤالات با همكاری شورای عالی امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی كشورمان تهیه شده است.
 
 

تبلیغات