تبلیغات

تبلیغات

آلزایمر

مجموعه : پزشکی و سلامت

بیماری آلزایمر: علائم این بیماری با از دست دادن قدرت حفظ اطلاعات بخصوص حافظه موقت در دوران پیری آغاز شده و به تدریج با از دست دادن قدرت تشخیص زمان، افسردگی، از دست دادن قدرت تکلم، گوشه گیری و سرانجام مرگ در اثر ناراحتی های تنفسی به پایان می رسد. مرگ پس از 5 تا 10 سال از بروز علائم اتفاق می افتد، اما بیماری حدود 20 سال قبل از ظهور علائم آغاز شده است. این بیماری با از دست رفتن سیناپس های نورون ها در برخی مناطق مغز، نکروزه شدن سلول های مغز در مناطق مختلف سیستم عصبی، ایجاد ساختارهای پروتئینی کروی شکلی بنام پلاک های پیری (SP) در خارج نورون های برخی مناطق مغز و ساختارهای پروتئینی رشت های بنام NFT در جسم سلولی نورون ها، مشخص می شود.
پروتئنهای آمیلوئیدی

در بیماری آلزایمر ساختارهای پروتئینی کروی شکلی در خارج نورون های برخی مناطق مغز و ساختارهای پروتئینی رشته ای در جسم سلولی نورون ها، تشکیل می شود. این ساختارهای پروتئینی که به آنها اجسام آمیلوئیدی گفته می شود، در اثر برخی تغیرات در پروتئوم سلول های عصبی وبهم خوردن تعادل و تغییر در میزان و یا ساختار پروتئین های پرسینیلین، آپولیپوپروتئینE، سینوکلئین، و پپتید آمیلوئیدبتا، ایجاد می شود. یکی از مهم ترین پروتئین هایی که در ایجاد آلزایمر نقش دارد، پروتئین پیش ساز آمیلوئید (APP ) نام دارد، این پروتئین در سلول های دستگاه عصبی بیان می شود و در اتصال سلول ها بهم، تماس سلول ها و اتصال به ماتریکس خارج سلولی و اسکلت سلولی نقش دارد. پروتئین APP به وسیله سه نوع آنزیم پروتئولیتیک پردازش می شود. آنزیم های آلفا، بتا و گاما- سکرتاز، به ترتیب پروتئین APP را در اسیدهای آمینه 678، 671 و 711برش می دهند. با اثر آنزیم های گاما و بتا سکرتازبلا بر پروتئین APP، به ترتیب، پپتیدهایی بنام آمیلوئیدبتا40 (دارای 40 اسید آمینه)وآمیلوئیدبتا42 (دارای 42 اسیدآمینه)ایجاد می شوند. در حالت عادی مقدار این قطعات در سلول ها کم است و به سرعت تجزیه می شود اما اگر در پروتئوم سلول های عصبی این تعادل برهم بخورد و مقدار این قطعات افزایش یابد، ساختارهای پروتئینی کروی و درنتیجه آلزایمر ایجاد می شود. در بیماران مبتلا به سندروم داون ( تریزومی 21) میزان بیان پروتئین APP افزایش می یابد و علائمی شبیه آلزایمر مشاهده می شود که می تواند به علت افزایش مقدار پپتید آمیلوئید بتا42 باشد زیرا ژن پروتئین APP بر روی کروموزوم 21 قرار دارد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات