تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

بهاری ترین روز زندگی

مجموعه : فرهنگ و هنر
بهاری ترین روز زندگی


امروز سالگرد تولد فریماه است…

…سال از آن روز گذشت چقدر عمر سریع می گذرد !

برای تولد انسان ها گاهی اطرافیان وی به او تبریک گفته و گاهی هم فرشتگان . . .

با این تفاوت که اطرافیان به هنگام سالگرد تاریخ تولد؛

و فرشتگان به هنگام توبه کردن از گناهان . . . !

چه زیباست بازگشت به سوی حق تعالی

بارالها ! به ما توفیق ترک گناه و جبران گناه بده .

و چه زیباست چنین تولدی …

خدایا هر روز مرا متولد گردان …

چرا که هر لحظه امکان داره از تو غافل بشم …

و با یاد تو و حضور در محضر عشق

و مهربانیت هر لحظه برایم تولدی زیبا و آغازی دوباره رقم می خوره …

خدایا با تولدی دوباره همه ما را در آغوش مهرت جای بده …

آمین .

 

تبلیغات