تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

شب قشنگ تولدم

مجموعه : فرهنگ و هنر
شب قشنگ تولدم
شب قشنگ تولدم …
در هفت آسمان خیال پرواز می کنم
آن جا که همیشه عشق پیداست
بازهم شب…
شب است و تاریکی و سکوت و تنهایی من
من، که تنها به آسمان شب زل زده ام تنها…!
ستاره ها سوسو کنان همه آسمان ها را پر کرده اند
و من ستاره ام را گم کرده ام
در این شب، در این تاریکی و ظلمت
تلاشم برای پیدا کردن ستاره ام
در میان این همه ستاره بی فایده است
باز هم شب…
شب است و سکوت و تنهایی من
نگاهم هنوز به آسمان است
من در این تنهایی آسمان را دوست دارم
رنگ مهتابی ماه را دوست دارم
بازهم شب است و من از همیشه عاشق ترم!
 

تبلیغات