تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

جستن خلبان جنگنده 30 میلیارد تومانی پیش از انفجار!

مجموعه : مجله خبری
جستن خلبان جنگنده 30 میلیارد تومانی پیش از انفجار!
خلبان 36 ساله بین حفظ جنگنده 20 میلیون پوندی و جان خود یکی را انتخاب کرده و با پریدن به بیرون …

صحنه‌ای که می‌بینید کاپیتان برایان بیوز را لحظاتی قبلا از انفجار جنگنده اش می‌بینید.
خلبان 36 ساله بین حفظ جنگنده 20 میلیون پوندی و جان خود یکی را انتخاب کرده و با پریدن به بیرون بیش از 30 میلیارد تومان را به باد داد. وی 1400 ساعت سورتی پرواز را در کارنامه خود ثبت کرده است. این جنگنده اف 18 فوق مدرن از پایگاه هوایی لثبریج در 130 مایلی جنوب کالگاری در کانادا به هوا برخاست . ظاهرا اختلال در موتور عامل جستن خلبان از هواپیما اعلام شده است.
جستن خلبان جنگنده 30 میلیارد تومانی پیش از انفجار!
 
جستن خلبان جنگنده 30 میلیارد تومانی پیش از انفجار!

تبلیغات