تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس روز 24

حتی میان این همه گورستان هم نشانی از مرگ پیدا نمیکنم ….این سنگ قبر ها هم دارند زندگیشان را میکنند….

—————————-

تنها كسانی كه مارا میرنجانند. عزیزانی هستند كه همیشه كوشیده ایم از ما نرنجند
———————-

وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو می دهد تو هزار دلیل برای خندیدن به او نشان بده
—————————
آنکه با خودش تنها است هنوز کامل نیست .

—————————————————-

صورت شما کتابی است که مردمان می توانند از آن چیزهای عجیب بخوانند .

 

——————————————————–

معایب دیگران معلمان خوبی هستند .

——————————————————–

 

شخس قوی و آبشار هر دو راه خود را باز می کنند .

——————————————————-

بزرگان زاده نمی شوند – ساخته می شوند .

 

تبلیغات