تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس هایی به وسعت زندگی

تولد و مرگ اجتناب ناپذیر است، فاصله بین این دو را زندگی کنیم ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه چیزی که به آن می نگری مرد بزرگ وقار دارد اما متکبر نیست و مرد کوچک تکبر دارد ولی وقار ندارد ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی، ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی تصمیمات بزرگت را با قلبت بگیر وتصمیمات کوچکت را با عقلت تا خدا بنده نواز است به بنده چه نیاز است زندگی شوخی زشتی است که هرچه به پایانش نزدیک می شود متهجن می شود
 

تبلیغات