تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس روز 5

گر چه ما را نکنی یاد ولی ما هستیم / دل به امید پیامی که ندادی بستیم…


به علت بارش بی وفایی، جاده عشق لغزنده است، لطفا با محبت حركت كنید !

هی!!!! 3 راه بیشتر نداری:
1 با من باشی
2 با تو باشم
3 توافق کنیم که با هم باشیم !!!

تبلیغات