تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس روز 6

<@>
<@>
<@>
الهی مثل چراغ راهنمایی باشی:
1- لپّت همیشه قرمز.
2- روی دشمنات زرد.
3- دلت همیشه سبز…

**************************

میگن نمک باعث شوریه ، عجیبه تو با این همه نمک که داری بازم شیرینی !

تبلیغات