تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس روز 10

وقتی پایان داستان
دستان مهربان تو نباشد
بگذار قصه گو هر طور كه می خواهد
داستان را ادامه دهد


لذت عشق ؛ زمانی که آن را نثار میکنید بیشتر از زمانی است که دریافتش میکنید!!!


 

من ندانم كه كیم
من فقط می دانم
كه تویی شاه بیت غزل زندگی ام

نیازمند لبت،جان بوسه خواه من است
نگاه كن به نیازی كه در نگاه من است

با خیال تو به سر بردن اگر هست گناه
با خبر باش كه من غرق گناهم همه عمر

من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود تو
به دو چیزاعتقاد دارم یکی خدا ودیگری تو
من در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری خوشبختی تو
من این دنیا را برای دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری برای با تو موندن
تا همیشه دوستت دارم.

تبلیغات