تبلیغات

تبلیغات

ارزیابی تأثیر یك داروی ضدصرع

مجموعه : پزشکی و سلامت

ارزیابی تأثیر یك داروی ضدصرع اهمیت زیادی دارد و بهترین روش برای این ارزیابی تعداد حملاتی است كه بیمار می كند. اغلب بطور تعجب آوری مشكل خواهد بود كه به یاد داشته باشیم كه چند بار حمله رخ داده است و بنابراین برای بیماران ضروری است كه هر بار كه دچار حمله می شوند آن را در جایی یادداشت نمایند و در هنگام مراجعه به پزشك، تعداد حملات خود را اعلام نمایند. همچنین اهمیت دارد كه بیماران یاد بگیرند كه بین انواع مختلف حملات خود، تمایز قایل شوند و هركدام را جداگانه یادداشت نمایند. در این یادداشت باید زمان شروع مصرف داروهای ضدصرع نیز نوشته شود.مهمترین راهنما برای اینكه ببینیم مقدار مصرف دارو چه اندازه باید باشد و آیا باید مقدار آن را كم یا زیاد نماییم، چگونگی كنترل حملات و چگونگی حال یا احساس بیمار می باشد. با این حال، گاهی اوقات گرفتن یك نمونه خون (معمولاً در صبح قبل از مصرف دارو) و بررسی میزان سطح خونی داروی ضدصرع، مفید می باشد. مقدار داروی موجود در خون كه باعث كنترل حملات شده و عوارض جانبی بسیار كمی را ایجاد كند را اصطلاحاً “محدوده درمانی” آن دارو می نامند. از آنجایی كه افراد مختلف دارای شرایط متفاوتی می باشند ممكن است سطح خونی داروی خاصی كه برای اكثر بیماران مؤثر است برای بعضی ها خیلی كم و برای عده ای خیلی زیاد باشد. با این حال، سطح خونی داروی می تواند به پزشك نشان دهد كه آیا مقدار داروی تجویز شده، كافی است یا خیر.
همچنین شرایط دیگری هم وجود دارد كه آزمایش و اندازه گیری سطح خونی داروها در آنها بسیار مفید می باشد، كه این شرایط عبارتند از:
– وقتی كه حملات به خوبی كنترل نمی شوند (سطح خونی دارو ممكن است پایین باشد).
برای بررسی اینكه آیا بیمار داروهایش را می خورد یا خیر.
– برای اینكه ببینیم آیا سایر داروهایی كه بیمار می خورد با این داروی ضدصرع تداخل دارند یا خیر و میزان آن را بالا یا پایین می آورند.
– در حین حاملگی و یا ابتلا به سایر بیماریها (كه در این شرایط ممكن است سطح خونی دارو تغییراتی داشته باشد).

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات