تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس روز 33

الهی من خورشید بشم
تو ماه بشی ؛
که تا آخر عمر ریختتو نبینم!!!

 

این پیام فقط واسه اینه که یاد آور بشم ؛
وقتی شبها تو خوابی ، آقا پلیسه بیداره

 

1=2-3 قلب که همیشه برات میتپه

2=1+1 چشم که همیشه منتظرته

7=3+4 روز که دلتنگتنم

12=5+7 ماه که از خدا میخوامت

14=6+8 ثانیه ست که سرکاری!

 

اگه یه روز یه پروانه اومد نشت روی سرت
تعجب نكن ؛ خسته شده !!!

 

روز اول با عشق برایت گلی آوردم
تا با آن ظرفها را بشویی!!!

 

اگر تو با من باشی ، چراغ خونه ام باشی
.
.
.
.
.
.
.
اونقدر روشن خاموشت می کنم تا بسوزی!

 

می دونی فرق تو با فندق چیه ؟
.
.
.
.
.
فندق یه مغز كوچولو داره كه تو اونم نداری!!!

تبلیغات