تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس روز 38

با تغییرنام آمن هوتب به آنخ اتون احمدی نژاد نام خود را به آلن دلون تغییر داد

***********************

میدونی چرا وقتی آدم بزرگ میشه با خودكار می نویسه؟ چون یاد بگیره كه هر اشتباهی پاك نمیشه

تبلیغات