تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس روز 39

«دوربین های پلیس راه» چرا در سراشیبی ها کمین می کنند؟!
1- شیب دوست دارند
2- دوستی در شیب دارند
3- شب شیب ها تند ترند
4- زیرا در شیبها دوچرخه را نیز میتوان جریمه كرد .
 

تبلیغات