تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس عاشقانه 3

از من آزرده مشو، میروم از خانه ی تو، قبل رفتن تو بدان عاشق و بی تقصیرم، تو اگر خسته ای از دست دلم حرفی نیست، امر كن تا كه بمیرم به خدا می میرم..
من همان قاب تهی خسته و بی تصویرم ، كه برای تو و تصویر دلت می میرم..
پرستوهای محبت از سرزمین دل انسان ها پر كشیده اند، به را های دور..
دیگر گلهای مهربانی در دل كسی جوانه نمی زند.
نشانی از عشق اگر هست، تنها رد پایی است.
زندگی شاید همین باشد: یك فریب ساده و كوچك!
آن هم از دست كسی كه فكر می كردی همه چیز توست، همه كس تو…
سلام. خوش آمدی. هرچند خیلی دیر شده. فقط قبل از وداع همیشگی، بیا اینجا مقابلم بنشین، می خواهم یک دقیقه سکوت کنیم. به احترام تمام لحظه هایی که در انتظار پاسخ تو مردند..

تبلیغات