تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس عاشقانه 6

هر چیزی که تو را نکشد مطمئناً قوی ترت میکند
این جهان پر از صدای پای مردمی است که همان طور که تو را می بوسند طناب دار تو را می بافند
آنکه می گرید یک درد دارد و آنکه می خندد هزار و یک درد
گذشت زندگی یک چیز را بارها ثابت می کند و آن این است که گاهی احمق ها درست میگویند
هر انسان بیشتر از آنکه از دشمنان خود ضربه ببیند از دوستان نادان خود میبیند
چرا همیشه بدنبال این هستیم که بدانیم چرا گل خار دارد؟ بیایید گاهی بدنبال آن باشیم که بدانیم چرا خار گل دارد؟

تبلیغات