تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس سركاری 1

تقصیر هیچکس دیگه نیست ، قصه ما تموم شده

حیف همه خاطره ها ، به پای کی حروم شده . . .

اگر پنهانی از چشمم ولی در خاطرم هستی

وفا دارم به عهد خود اگر اهل وفا هستی . . .

دوست داشتن ، بهترین شکل مالکیت

و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . .

خوب گوش کردن را خوب بیاموزیم

گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راهم را اشتباه رفته ام . . .

وقتی از شادی به هوا میپری ، مواظب باش کسی

زمین رو از زیر پاهات نکشه

تو مپندار که من یاد تو را خواهم برد

من بدون تو به یک پلک زدن خواهم مرد

همیشه با کسی رفاقت کن و دوست باش

که وقتی دعوات شد زورت بهش برسه و بتونی بزنیش !!!

وقتی پیر میشی ، ممکنه موهاتو از دست بدی یا امکان داره

دندون هات خراب بشه و از دست بره ، ولی زیبائیت رو از دست نمیدی

چون آدم چیزی رو که نداره ، هیچوقت از دست نمیده !!!

 

تبلیغات