تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس جوك و سركاری 3

مشترک گرامی : به علت نداشتن حضور ذهن از سرکار گذاشتن شما معذوریم !!!

بابا نوئل بهم گفت : بین گل و گلدون یکی رو انتخاب کنم منم گلدون رو انتخاب کردم

چون میخواستم تو رو توش بذارم …. آخه تو بهترین کود دنیائی !!!

به علت بارش بی وفائی ، جاده عشق لغزندست ، لطفا با محبت حرکت کنید !!!

با تمام شیرینی وجودم دوست دارم ….. قربانت لیمو ترش !!!

برای اینکه زیباترین عروس سال شوید ….

اعتماد به نفست منو کشته ! فکر میکنی شوهر گیرت میاد ، عروس میشی !!؟؟

اگه دلت گرفته برو پائیین

اگه فکر میکنی هیچکس دوست نداره ، برو پائیین

اگه خیلی تنها موندی برو پائیین

یعنی اینقدر بدبختی !؟؟! خاک تو سرت !!!

 

تبلیغات