تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس عاشقانه 9

خشم با دیوانگی آغاز میشود و با پشیمانی پایان میپذیرد

آزادی تنها ارزش جاودانه تاریخ است

مسیر را به خاطر بسپار که مقصد همان مسیر است

با خودت صادق باش و نگران آنچه دیگران درباره ات فکر می کنند نباش . تعریفی را که آنها از تو دارند نپذیر ، خود ، خودت را تعریف کن

دنیا از آن کسی است که برای تصاحب آن با خوش خلقی و ثبات قدم گام برمیدارد

زندگی سفر است پس بیایید همسفران خوبی برای دیگران باشیم

تبلیغات