تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی 5

یک همسر فقط همراه آدم نیست، او کل تقدیر ماست

انسان، عاشق زیبایی نمی شود. بلکه آنچه عاشقش می شود در نظرش زیباست

گاهی اوقات در زندگی خیلی زود، دیــــــــــــر می شود

برای اینکه بزرگ باشی، نخست کوچک بودن را تجربه کن

هیچ مردی،زن را نمی فهمد، هیچ زنی، مرد را نمی فهمد، زیبایی با هم بودنشان همین است

از این که زندگی شما تمام شود نترسید، از آن بترسید که هرگز آغاز نشود

 

تبلیغات