تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی 6

پیری مانع از عشق نیست . اما عشق تا حدی مانع از پیریست

ما واقعاً تا چیزی را از دست ندهیم، قدرش را نمی‌دونیم، ولی در عین حال تا وقتی که چیزی رو دوباره بدست نیاریم، نمی‌دونیم چیزی را از دست دادیم

رویایی رو ببین که میخوای. جایی برو که دوست داری چیزی باش که میخوای باشی. چون فقط یک جون داری و یک شانس برای اینکه هر چی دوست داری انجام بدی

روشنترین آینده همیشهروی گذشته فراموش شده، شکل میگیره. نمیشه تا وقتی که دردها و رنجها را دور نریختی، توی زندگی به درستی پیش بری

کسی که برای محبت حدود قائل می شود ، معنی محبت را نفهمیده است

سعی کن خودت باشی. گمشده واقعی تو ،تو را آنطور که هستی دوست می دارد نه آنطور که خود می پسندد

 

تبلیغات