تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی 7

هیچ صیادی نمی تواند در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید کند
دنبال کسی نباش که باهاش بتونی زندگی کنی. دنبال کسی باش که بدون اون نتونی زندگی کنی
خدایا به من تلاش در شکست، صبر درنومیدی، رفتن بی همراه، فداکاری در سکوت،خدمت بی نان، مناعت بی غرور، عشق بی هوس و دوست داشتن بی آنکه دوست بداند روزی کن
برای رسیدن به دوردست ها, باید از نزدیکی ها گذشت , اما رسیدن به نزدیکی ها به سهولت میسر نیست
جای کشتی در ساحل بسیار امنتر است ولی برای این ساخته نشده
اگر دنیا فراموشگر خاطره هاست ، تو فراموش مكن ، آنچه میان من و توست

تبلیغات