تبلیغات

تبلیغات

انسداد ناشی از واكس

مجموعه : پزشکی و سلامت

انسداد مجرای گوش بوسیله واكس گوش است كه اغلب باعث احساس پری و ناراحتی در گوش میشود.


سن، جنس، ژنتیك و نحوه زندگی: عوامل قابل توجهی نیستند.

واكس گوش بوسیله غددی كه در مجرای گوش هستند تولید شده و مجرا را تمیز و مرطوب می نماید. معمولاً واكس به مقادیر كم تولید میشود و به طور طبیعی از گوش خارج میشود. با وجود این، اگر مجرا بوسیله واكس مسدود شود باعث احساس پری و ناراحتی و گاهی كاهش شنوایی میشود. علت شایع انسداد توسط واكس، وارد كردن گوش پاك كن یا انگشت داخل مجرا برای خارج كردن واكس می باشد. این عمل معمولاً باعث هل دادن واكس به عمق كانال میشود. همچنین ترشح زیاد واكس ممكن است منجر به انسداد شود.
این انسداد می تواند با قطره هایی كه بدون نسخه فروخته میشوند و واكس گوش را معمولاً بعد از 10-4 روز حل می كنند، درمان شود. اگر گوش شما مسدود ماند بایستی با پزشكتان مشورت كنید. او احتمالاً مجرای گوش را با استفاده از اتوسكوپ معاینه می كند. واكس گوش ممكن است بوسیله یك پروب یا دستگاه مكش و یا با شستشوی آرام گوش با آب گرم بوسیله سرنگ خارج شود. انسداد توسط واكس گاهی بعد از درمان عود می كند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات