تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

انسان آزاد خلق شده است ولی در میان قیود به دنیا می آید . فیلر
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند . فردوسی خردمند
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گشادن عقده های درون در پیش دوستان دو تأثیر دارد : یکی آنکه شادی را دو برابر می کند و دیگر آنکه غم را به دو نیم می سازد ، زیرا آنکس که دوستان را در شادی خود شریک می کند سرور خاطرش بیشتر شود و آنکه غم دل به یاری موافق می گوید بار اندوه خویش را سبکتر خواهد یافت . فرانسیس بایگون
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بخت همچون مرغی در گوش ما زمزمه می کند و ما را با خود به سوی می کشاند که باورش را هم نمی کردیم . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آن کسی که نمی تواند فرمان دهد بایستی فرمان ببرد  . فردریش نیچه
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر خواهان تماشای ستاره‌ها هستی، تاریکی شرط ضروری دیدن آن‌هاست. آنی ویلارد
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر هنجارهای سرزمینها نیرومند باشند انتقام هم گم می شود . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بشر تا زمانی‌ که‌ زندگی‌ را به‌عنوان‌ چیزی‌ مقدس‌ باور نداشته باشد و به همنوعان‌ خود به‌ چشم‌ برادر نگاه نکند، زندگی‌ دیگران‌ را تباه‌ خواهد کرد. لئون‌ تولستوی‌.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آنانی که طریق خدا را می‌شناسند، در تاریکی نیز آن را می‌یابند. مک لارن
 

تبلیغات