تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس عاشقانه 200

سلام  ، از سرد خونه مزاحم میشم !
اینجا یه قلب یخ زده هست که منتظر اس ام اس گرم شماست !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
توی معبد چشات هرکی در زد ، باز نکن !
چون اونجا فقط زیارتگاه منه !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
من اگر روح پریشان دارم / من اگر غصه هزاران دارم
به تن و زندگی ام زخم فراوان دارم / به تو و دوستی تو ایمان دارم . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بوسیدن قول ماندن نیست شروع با هم بودنه
درک و هم را فهمیدن و حس به هم رسیدنه . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خدایا از عشق امروزمان چیزی برای فردا کنار بگذار
نگاهی ، یادی ، تصویری ، خاطره ای ، برای آن هنگام که
فراموش خواهیم کرد که روزی چقدر عاشق بودیم . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دل من غمگین است ، غصه ام سنگین است
گرچه با هم نفسم زندگی شیرین است
میل گل در من نیست ، بال من خونین است
اشک غم باید ریخت ، رسم دنیا این است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
   اگرچه نازنینان را وفا نیست / گلستانی چو باغ آشنا نیست
اگر بر چرخ هفتم پا گذارم / دلم یک لحظه از یادت جدا نیست . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دلم از عشق سهم کمی داشت / برایم با تو بودن عالمی داشت . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کاش ظاهرمون مثل زغال سیاه بود اما باطنمون مثل خاکسترش سفید بود . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بلرزید کوه ها از غم ، خیانت را رصد کردند / میان آسمان عشق به ماه من حسد کردند
بغرید رعد ها از خشم ، شهامت خرد شد ، پوسید / قیامت کرد زمین وقتی ، ستاره ماه را دید . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دنیای پرنده قفس است و دنیای ماهی اقیانوس و دنیای من معرفت توست . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بپذیر نامه نوشتم که فقط یاد توام / به خدا منتظر لحظه دیدار توام
در گلستان ندهد هیچ گلی بوی تو را / تو گل سرخ منی به خدا خار توام
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق یعنی شب نخفتن تا سحر / عشق یعنی سجده با چشمان تر . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گر تو خواهی که بجویی دلم امروز بجوی
ورنه بسیار بجویی و نیابی بازم . . .
 
 

تبلیغات