تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

برای نادان پیرایه ای سزاورتر و زیباتر از خاموشی نیست . بزرگمهر
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هنر آموختن گوش کردن است . گادامر
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
چه زیبایند آنانی که همیشه لبخندی برلب دارند . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در میان امواج ، در جاده های پر فراز و نشیب و درد دریاها به دنبال خوشبختی می دویم ، در حالیکه خوشبختی در اینجاست . هوراس
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
به لاک پشت ها نگاه کنید، آنها تنها وقتی پیشرفت می کنند که سرشان را از لاک خود بیرون می آورد . جیمز بریانت
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
شایستگان آنانی هستند که آفریننده و منجی اند . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است . چارلی چاپلین
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
یکبار پشیمان نشدم بر اینکه چرا گفتم ولی باره ندامت بردم به آنچه گفتم . فلمز
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آنانکه هنجار وجودیشان در نابودی داشته های دیگران است و خود بی میوه اند را باید به کارهای بدنی واداشت تا بدین گونه خیری برای همگان و خویش داشته باشند . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خوانند? دقیق می تواند در یک سال از روزنامه ها بیش از آن چیزهای مفید بخواند و بیاموزد که دانشمندان از کتابخانه های بزرگ خود می آموزند . ف – ب – سبزن
 
 

تبلیغات