تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس جالب(22 بهمن)

پدال دنده موتورتیم با پا بزن تو سرمونو خلاصمون کن!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پوست موز زیر پاتم ، حال میکنم اگه افتخار بدی پاتو بذاری روم !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
به لوتی میگم : آب بده دریا میده ، میگم گل بده گلستان میده ، میگم معرفت و دوستی بده همش شماره تو رو میده !!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آب دماغتیم…آنتی هیستامین بخور ، فنا شیم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
باد معدتیم فشار بیار هوا شیم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
قرمزی چشاتم نفازلین بریز فنا شیم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پی پیتیم سیفونو بزن فناشیم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بند کفشتیم گره بزن خفه شیم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کش شلوارتم رفیق ولم کن تا آبروتو ببرم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
سیگارتیم بکش تا دود شیم
 
 

تبلیغات