تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس عاشقانه 72

سکوتی بود بر قلبم که با آن میزدم فریاد / اگر از شهر غم رفتی  مرا هرگز مبر از یاد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
می نالم از جدائی ، ای نازنین کجائی / سوزم ز هجرت ای بهترین کجائی
در باغ آرزوها دیگر گلی نمانده / در حسرت گل هستم ای باغبان کجائی . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دلتنگی همیشه از ندیدن نیست ، لحظه های دیدار با همه زیبائی گاه پر از دلتنگی است
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گرچه میدانم نمی آیی ولی هر دم ز شوقت / سمت در می آیم و هر سو نگاهی میکنم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
منو ببخش که ندیده میگرفتم التماس اون نگاه نگرونو
منو ببخش که گرفتم جای دست عاشق تو ، دست عشق دیگرونو
لایق عشق بزرگ تو نبودم . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دوست داشتن ساده اما دل سپردن سخت است / دل دادن ساده اما فراموش کردن سخت است
عاشق شدن ساده اما عاشق ماندن سخت است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
امید ، اشکی پر از شوق است که با لبخندی عمیق جاری است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دست من گیر که این دست همان است که من / بارها در غم هجران تو بر سر زده ام . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دلا تا کی اسیر یاد یاری ، ز هجر یار تا کی داغداری
بگو تا کی ز شوق روی لیلی ، چو مجنون پریشان روزگاری . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگرچه قلبم برای بودن کوچک است / اما برای همیشه مهمان این خانه کوچک باش . . .
 
 

تبلیغات