تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس عاشقانه 73

غرق ترانه میشوم از نگاه گاه گاه تو / کاش خانه ای بنا کنم در حوالی نگاه تو . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گفتی چو خورشید زنم سوی تو پر / چون ماه شبی میکنم از پنجره سر
اندوه که خورشید شدی تنگ غروب / افسوس که مهتاب شدی وقت سحر . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
یادت باشه یادتو به یادم میمونه / یادی کن که یاد ما هم به یادت بمونه  . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مهم این نیست که در عشق شکست بخوری ، مهم این است که در عشقی
که به خدا داری شکست نخوری . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
همین امروز دوستم بدار ، شاید فردائی نباشد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دانی که چرا ز میوه ها سیب نکوست / نصفش رخ عاشق است ، نصفش رخ دوست . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
باز آمدنم به خدمتت دیر نشد / اندیشه مکن دلم ز تو سیر نشد
یک موی تو را به عالمی نفروشم / تو جان منی ، کسی ز جان سیر نشد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
من کویر خسته ام نوئی نم نم بارون / دلم برات تنگ شده کجائی ای مهربون . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در مدرسه زندگی در کلاس دنیا ، سر زنگ املا ، یادمان باشد برای محبت
تشدید بگذاریم تا نیم نمره از محبت ها کم نشود . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
من به چشمان پر از مهر تو عادت دارم / به تو و طرز نگاه تو ارادت دارم
عطش حسرت دیدار تو را پایان نیست / اشتیاقی است که هر لحظه و هر ساعت دارم
 
 

تبلیغات