تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی جملات زیبا 50

هیچ تدبیری را ، قدرت تغییر تقدیر نیست . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کسی میتواند به پای عشق بمیرد که قبل از آن زندگی در پیش چشمانش مرده باشد . . .
یه عالمه اس ام اس های ناب فلسفی و عرفانی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آنچه رخ داده را باید پذیرفت ، اما آنچه رخ نداده را میتوان به میل خود ساخت . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ماهی لب بسته را اندیشه قلاب نیست . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
چو به گشتی ، طبیب از خود نیازار
چراغ از بهر تاریکی نگه دار . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کسانی که خود را در اوج میبیند ، یک راه برای بیشتر برای ادامه ندارند
و آن حرکت در سرازیری است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
همیشه سعی کن دنبال سرنوشت بروی ، نه اینکه سرنوشت به دنبال تو بیاید . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بزرگ ترین رنج ، رنج بودن است و چه لذت بخش است اینجا نبودن . . .
 
 

تبلیغات