تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی 44

یک پایان تلخ ، همیشه بهتر از یک تلخی بی پایانه
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
فیلسوفی میگوید :
مغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه اکثر ما
به اندازه یک چراغ موشی از آن استفاده میکنیم . . .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دل اگه تنها نبود جا برای مهمون نمیذاشت ، کوه اگه عاشق نبود ، سر به بیابون نمیذاشت . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ناکامی یعنی تاخیر ، نه شکست
مسیر انحرافی موقت است ، نه کوچه بن بست . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
چه بیچاره اند مردمانی که قهرمانانشان بزدل باشد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی آدم همه چیزش رو توی زندگی از دست میده
توی بهترین شرایط قرار داره ، چون از اون به بعد فقط میتونه پیشرفت کنه . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مستمند کسی است که  دشواری و سخنی ندیده باشد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دروغ مثل برف است ، که هرچه آنرا بغلتانند بزرکتر میشود . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
موفقیت ، یک درصد نبوغ ، ?? درصد زحمت کشیدن است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مطمئن باش ، حرفهایت هرچند تکراری باشد ، یکی هست که به آنها گوش میدهد
آن کسی نیست جز خدا . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دخترم ، من روی بند زیاد راه رفتم ، اما باور کن روی زمین در یک خط راست رفتن
هزار بار سخت تر است
(قسمتی از نامه چارلی چاپلین به دخترش)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هیچوقت نگو وقت ندارم ، به تو همان اندازه زمان داده شده
که به انیشتین داده شده بود . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پرستویی که مقصدش را در کوچ میبیند از خراب شدن لانه اش نمیهراسد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
امروز ما آدم ها به جای اینکه دنبال خواب راحت باشیم دنبال تخت خواب راحت هستیم
رندگی قشنگ شده اما خوشمزه نیست . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اموخته ام قبل از آنکه ما را بفهمند دیگران را درک کنم . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ارزش محبت به استمرار ان است ، نه به اندازه آن . . .
 
 

تبلیغات