تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس عاشقانه 62

دلم از عشق سهم کمی داشت / برایم با تو بودن عالمی داشت . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
از جرم عشق گر پیش کسی راهم نیست
یارب تو آگاهی که محبت گناه نیست . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در دردها دوست را خبر نکردن ، خود یک نوع عشق ورزیدن است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی درختی میسوزد ، دودش را همه میبینند
ولی اگر دلی بسوزد ، هیچکس سوختن آنرا حس نمیکند . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خوشا دردی که درمانش تو باشی / خوشا راهی که پایانش تو باشی
خوشا چشمی که رخسار تو بیند / خوشا ملکی که سلطانش تو باشی . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق صدای سازگار است و بلای ماندگار . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تقدیم به کسی که رفت و مرا در آغوش تنهایی ، تنها گذاشت . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
محبت بر خلایق انتهای سادگیست / مردی و مردانگی آخرش آوارگیست . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کاش پرده میدانست تا زمانی که پنجره باز است ، فرصت پرواز دارد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آرام بخوان ، چون اهسته نوشتم / با دل بخوان ، چون با دل نوشتم
دوستت دارم . . .
 
 

تبلیغات