تبلیغات

تبلیغات

انواع درد پستان

مجموعه : پزشکی و سلامت

دردهای پستان را می توان به دو نوع تقسیم نمود:

– دردهای دوره ای: این نوع دردها هر ماه، درست قبل از پریود (قاعدگی) شدت می یابند.


– دردهای غیردوره ای: در این نوع دردها، هیچ ارتباطی بین روزهای خاصی از ماه یا پریود (قاعدگی) وجود ندارد.
اگر شما مطمئن نیستید كه آیا دردهای شما از نوع دوره ای است یا خیر، بهتر است كه به مدت دو ماه، زمان بروز دردهای خود را در یك دفترچه، یادداشت نمایید. در این دفترچه شما می توانید زمان دقیق پریودهای خود و زمان بروز درد در پستان را بنویسید. شما همچنین می توانید سایر جزئیات مانند هرگونه تغییر در رژیم غذایی تان، مقایع ناراحت كننده و خیلی چیزهای دیگر را یادداشت نمایید. بعد از مدتی شما می توانید با مراجعه به این دفترچه، مشخص نمایید كه آیا دردهای پستان شما دوره ای می باشد و به پریودهای قاعدگی شما ارتباطی دارد یا خیر.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات