تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس سركاری و جالب 106

اس ام اس سركاری و جالب 106
سبو بشکست و دل بشکست و جام باده بشکست
خدایا در سرای ما چه بشکن بشکنه بشکن من نمی شکنم بشکن !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اولین جلسه ی کلاس بود، استاد اسامی بچه ها را یکی یکی می خواند،
رسید به اسم «بارانه». شخص مورد نظر را که پیدا کرد پرسید: واسه چی بارانه؟
دختر جواب داد: واسه اینکه روز تولدم بارون میومده !
برادر اهل دلی از ته کلاس گفت: خوبه اون روز آفتابی نبوده !!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گلبولهای سفیدم فدای باکتری های وجودت
(پیامک پزشکی- بهداشتی !)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
این پیام جهت حاضری در دفتر رفاقت بود که بدانی به یادتم !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر کردی مراروزی فراموش
در آید در دماغت ۱۰۰ عدد جوش !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگه زندگی سخته  اگه مشکلات زیاده  اگه بیکاری  اگه نیاز به سرمایه داری
نگران نباش ما برات دعا می کنیم !!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گل خوش بو ی من باش تا محتاج ادکلن فرانسوی نباشی!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
یه شب ستاره آرزو ها از آسمون اومد پایین گفت : یه آرزو بکن
منم تو رو خواستم
گفت نمیشه
گفتم چرا ؟
گفت : ما تو جنس بنجل نیستیم !!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خانوم در حالی که جدول حل میکرد از شوهرش پرسید :
یک اختراع نام ببر برای جبران اشتباهات بشر !
شوهر گفت : محضر طلاق !!!
 
 

تبلیغات