تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی جملات زیبا 107

زندگی مثل یک پیانوست ، همان چیزی را می شنوی که می نوازی . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اس ام اس فلسفی ، جملات بزرگان ، جملات کوتاه پر مفهوم ،
بعضی از اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق شوند ،
به خود بیشتر عشق می ورزند تا به معشوق . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اس ام اس فلسفی ، جملات بزرگان ، جملات کوتاه پر مفهوم ،
موفقیت بدست آوردن چیزی است که دوست داریم و
خوشبختی دوست داشتن چیزی است که بدست می آوریم . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اس ام اس فلسفی ، جملات بزرگان ، جملات کوتاه پر مفهوم ،
راز یک زندگی زیبا این است که امروز با خدا گام برداری و
برای فردا به او اعتماد داشته باشی  . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اس ام اس فلسفی ، جملات بزرگان ، جملات کوتاه پر مفهوم ،
قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید .
اما گل سرخ نه خاک است و نه کود . . . (پونگ)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اس ام اس فلسفی ، جملات بزرگان ، جملات کوتاه پر مفهوم ،
بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فکر او
(همیلتون)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اس ام اس فلسفی ، جملات بزرگان ، جملات کوتاه پر مفهوم ،
نورمن وینسنت پیل:
طی سالیان دراز دریافته ام که مشکلات انسانها را بزرگ یا
کوچک می کند و هیچ گاه اورا همانطور که هست باقی نمیگذارد.
برخی از مردم تحت فشار مشکلات می شکنند و برخی
دیگر ، مشکلات را می شکنند.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اس ام اس فلسفی ، جملات بزرگان ، جملات کوتاه پر مفهوم ،
اگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت
(خلیل جبران)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اس ام اس فلسفی ، جملات بزرگان ، جملات کوتاه پر مفهوم ،
الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدردی ، همدردی کنم .
بیش از آنکه مرا بفهمند ، دیگران را درک کنم .
پیش از آنکه دوستم بدارند، دوست بدارم .
زیرا در عطا کردن است که می ستانیم و در بخشیدن است که بخشیده می شویم
و در مردن است که حیات ابدی می یابیم. .
 
 
 

تبلیغات