تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

مردی که مجبور شد 2سال در یک تابوت زندگی کند!!

مجموعه : مجله خبری
مردی که مجبور شد 2سال در یک تابوت زندگی کند!!
تحقیقات پلیسی نشان می‌دهدکه متهمان این پرونده هر روز یک بار به عموی خود غذا می‌خوراندند. آنها سوراخ های کوچکی در تابوت ایجاد کرده بودند تا عمویشان بتواند …
پلیس افراد یک خانواده هندی که عمویشان را داخل تابوت حبس کرده بودند، بازداشت کرد.
اعضای این خانواده راجان کیلاکر 72 ساله را 2 سال داخل تابوت حبس کردند، چون او با فروختن مرزعه خود به آنها مخالفت کرده بود.
روزنامه سان انگلیس در این باره نوشت: تحقیقات پلیسی نشان می‌دهدکه متهمان این پرونده هر روز یک بار به عموی خود غذا می‌خوراندند. آنها سوراخ های کوچکی در تابوت ایجاد کرده بودند تا عمویشان بتواند نفس بکشد و زنده بماند. این خانواده در پرباندر هند زندگی می‌کنند.
 پایگاه اینترنتی مترو دراین باره نوشت: اعضای این خانواده عمویشان را داخل تابوت حبس کرده بودند تا او را وادار کنند مرزعه خود را 100 هزار پوند به آنها بفروشد. سخنگوی پلیس در این باره گفت:، ماموران 8 تن از اعضای این خانواده را بازداشت کردند. این افراد در بازجویی ها به شکنجه مرد مسن  اعتراف کرده اند.

 

تبلیغات