تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

چرا خسرو شکیبایی شب قبل از مرگ به فرزندش سیلی زد ؟

مجموعه : مجله خبری
چرا خسرو شکیبایی شب قبل از مرگ به فرزندش سیلی زد ؟

پویا شکیبایی تعریف می کرد که شب قبل از فوت خسرو شکیبایی کاری کرده که او تا آخر عمر از یادش نمی رود .

پویا می گوید بابا در سه چهار شب آخر قبل از مرگ نا و توان حرف زدن نداشت و حتی توان بلند شدن از جایش را نداشت . با این حال شب قبل از مرگ پویا را با اشاره صدا می زند که پیش او برود.

همین که پویا کنار او می نشیند شکیبایی نیم خیز می شود و بدون هیچگونه توضیحی سه کشیده ی محکم به گوش پویا می زند .

پویا بعد از این اتفاق عجیب مات و مبهوت به او نگاه می کند .

همسر و دیگر نزدیکان شکیبایی می گویند هرچه فکر کردیم تا علت کار او را بفهمیم به جایی نرسیدیم تا اینکه شبی پویا گفت احتمالا پدر توان حرف زدن نداشته و خواسته با این کارش به او بفهماند که بعد از رفتن من مسئولیت خانواده بر عهده اوست . …فهمیدم که مرگ را هم زندگی باید کرد.

منبع : احسان بیگلری –مجله فیلم –شماره 412صفحه 25

 

تبلیغات