تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

سی و یک سالگی اوج جذابیت زنان

مجموعه : زنان
دیلی تلگراف : مطالعاتی که اخیراً حاکی از اوج زیبائی و جذابیت زنان در 31 سالگی آنان بود، به تازگی توسط مطالعات جدیدتری به چالش کشیده شده و سنین دیگری به عنوان جذابترین دوره حیات زنان مطرح شده اند.

سن چیزی جز یک عدد نیست. البته این موضوع بیشتر در مردان مصداق دارد؛ چراکه زنان معتقدند سن و سال صرفاً یک عدد نیست: سن ما را تعریف می کند، شکل ما را مشخص می کند، بر روی کارهای ما تاثیر می گذارد، بر روی نحوه انجام امور اثر می گذارد، همچنین بر روی افرادی که کار مورد نظر را به همراه او انجام می دهیم. سنی که زنان نگران چین و چروک پوست خود می شوند 28 سالگی است ؛ در حالیکه در 30 سالگی، بیشترین احساس رضایت شغلی و در 32 سالگی، بیشترین رضایت از زندگی خانوادگی برای فرد به وجود می آید. همان مطالعه نشان داد که شادترین سال زندگی، 28 سالگی است و مطالعه ای دیگر نشان داد که رضایت بخش ترین سال زندگی، بین سنین 50 و 60 قرار دارد

 

تبلیغات